Kartal’da zemin sağlamlığı nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kartal’ın zemin sağlamlığı ile ilgili hazırlanan rapora göre, Kartal’ın mahallelerinin zemin durumu incelendi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından yapılan araştırmaya göre, Kartal’da hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu ortaya çıktı.

Rapora göre en sağlam zemine sahip mahalleler, sahilin üst kesimiyle E-5 yolu arasındaki bölge olduğu ortaya çıktı. Beklentinin aksine, Kartal’ın yüksek kesimlerinin ve E-5 üstünün yeterince sağlam bir zemine sahip olmadığı anlaşıldı.

Sismik uygulamalar sonrasında elde edilen sonuçlarda zemin yenilmesi riski (Heyelan, sıvılaşma, oturma, plastik Vb. ) taşıyan zeminler Vp/Vs oranı 3 ten büyük veya Vs kayma dalga hızı 350m/s den daha düşük olduğu birçok araştırmacı tarafından belirlenmiştir. Buna göre, tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade eder.

Vs30 nedir?

Çalışmada yerel zemin koşulları Vs30 olarak adlandırılan en üst 30m’deki zemin tabakalarının ortalama kesme dalgası hızı parametresi cinsinden ifade edilmektedir. Bu parametre deprem tehlikesi belirleme kısmında kullanılan yer hareketi tahmin modellerinin bir girdisini teşkil eder ve bu parametre kullanılarak yer hareketi tahminleri doğrudan yüzeyde, yani zemin etkileri yansıtılmış olarak tahmin edilir. Kartal ilçesine ait Vs30 dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

kartal zemin saglamligi