İmam Hüseyin kimdir ve neden katledildi?

İmam Hüseyin, yolsuzluk ve zorbalık karşısında sosyal adalet için duruş sergileyen 7. yüzyılın devrimci bir lideriydi. Yaşamı dahil her şeyi toplumunun onuru için feda etti.

Hussain ibn Ali, MS 620’de Medine şehrinde doğdu. Adalet, yardımseverlik ve barış gibi güçlü değerleri ile ünlü Hz. Muhammed’in (İslam’ın Peygamberi) ailesinden geldi. Hüseyin cömertliği, samimiyeti ve bilgeliğiyle Arabistan topraklarında ve ötesinde geniş bir saygı gördü.

HÜSEYİN, YOLSUZ BİR LİDERE BİAT ETMEYİ REDDETTİ

Hz. Muhammed’in (İslam’ın son peygamberi) ölümünden 50 yıldan biraz fazla bir süre sonra, Müslüman hükümdarlığı, Emevî ailesinden zalim Yezid döneminde yozlaşmaya başlamıştı. Hz. Muhammed’in vefatından kısa bir süre sonra, büyüyen İslam İmparatorluğu’nun liderliği itibarını yitirdi. Hüseyin, bir tiranın yozlaşmış önderliği altında toplumunun ahlaki değerlerinin yok edildiğine tanık oldu. Hüseyin, kontrolü ele geçirmeye kararlı olan Yezid’in baskıcı rejimi tarafından halkının haklarının ihlal edilmesini protesto etti. Yezid, Hüseyin’in kendi itibarını artırmak için biat etmesini istedi.

Hz. Ali’nin oğlu ve Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin, Yezid’in kötü yönetimine karşı çıktı. Yezid acımasızlığından korkulup nefret edilirken, Hüseyin toplum tarafından sevildi ve saygı gördü. Yezid bunu fark etti ve Hüseyin’i kendisine destek olmaya ikna ederse halkın da aynısını yapacağını anladı.

Hüseyin bir karar vermek zorundaydı… Bir zorbaya bağlılık yemini edip kötülüğe boyun eğmek mi, yoksa kötülüğe meydan okuyup kendi hayatını riske atmak mı? Siz ne yapardınız? Dedesi Muhammed’in zamansız sözleri yüreğinde yankılandı ve Hüseyin ne yapması gerektiğini biliyordu: “En büyük duruş, bir tiran karşısında gerçeğin sözünü söylemektir.”

HÜSEYİN, SOSYAL ADALETİ SAVUNDU

Hüseyin için karar gayet açıktı. “Onurlu bir ölüm, aşağılayıcı bir hayattan daha iyidir” dedi. Hüseyin’in Yezid’e meydan okuması daha fazla baskı görmesine neden oldu ve suikast tehdidi altında memleketinden kaçmak zorunda kaldı.

Hüseyin, Yezid’in acımasız güçlerinin şehrine saldırmasını ve sivillerin hayatını riske atmasını istemedi. Hüseyin, ailesi ve 72 yoldaşıyla birlikte, şiddetten kaçınırken ayaklanmasına destek bulmak için Doğu’ya doğru yol aldı. Bu yolculukta Hüseyin, ailesi ve arkadaşları 30.000’den fazla kişilik bir ordu tarafından Kerbela (bugünkü Irak) denilen toprağın sıcak ovalarında durduruldu.

Yezid’in güçleri, Hüseyin’in ailesi ve kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere arkadaşları için su tedarikini kesti. Hüseyin, kavurucu sıcakta üç gün boyunca susuz kaldıktan ve yiyeceğin olmadığı MS 680’de Kerbela Savaşı olarak bilinen olayda ayakta kaldı ve yiğitçe düştü. Hüseyin, çevresindekilerin ezildiğini savunurken ve ilkelerini savunduğu sırada öldü.

HÜSEYİN’İN MİRASI HALEN MİLYONLARCA KİŞİYE İLHAM VERİYOR

Bu trajik son ama kahramanca fedakarlık yoluyla, Hüseyin nihayetinde galip geldi. Onun ölümü devrimci değişim için katalizör oldu ve Yezid’in zalim egemenliğinin çökmesine yol açtı. Hüseyin sonuna kadar ilkelerinin arkasında durdu ve mirası dünya çapında milyonlara ilham vermeye devam ediyor.

Hak arayışındaki topluluklardan yerel hayır kurumlarındaki gönüllülere; yüzyıllar sonra, dünyanın her yerinden insanlar onun özverisi, cesareti ve kararlılığıyla güçleniyor. Hüseyin ibn Ali’nin hikayesi, hangi renk veya inançta olursa olsun herkese ilham kaynağı oluyor.

Hüseyin’in ölümünden sonra ailesi esir alındı. Kız kardeşi Zainab liderlik rolünü üstlendi ve Yezid’in sarayında onun eylemlerini ve liderlik tarzını kınayan ilham verici bir konuşma yaptı.

Zainab, Hüseyin’in duruşundan ve ilkelerinden ilham alan ilk kişilerden biriydi. O dönemde toplumda var olan cinsiyetçiliğe rağmen sessiz kalmayı reddetti ve Yezid ve bakanlarının toplumun ahlaki çürümesindeki rollerinden sorumlu tuttu.

Hüseyin’in örneği, bir adamın bir orduya karşı durabileceği ve canını vermekle, kendinden sonra gelenlere kötü niyetli Emevi hanedanını devirmeleri için ilham vermesidir. 7. yüzyılda yaşayanların Hüseyin’in tavrından ilham alması gibi, bugün Hüseyin’e duruşundan ötürü saygı duyan ve ölümünün yasını tutan milyonlarca insan da öyledir. Dünyanın dört bir yanından insanlar saygılarını sunmak için Kerbela’daki Hüseyin’in mezarını ziyaret ediyor.