Tasarım aşamaları nedir?

Tasarım, birçok ortamda meydana gelen yaratıcı bir süreçtir. Aşağıda özetlenen adımlar, endüstri modellerine dayalı resmi bir tasarım süreci için bir çerçeve sağlar.

1. Durumu analiz edin

Tasarıma başlamadan önce, hangi sorunu çözmeye çalıştığınızı belirleyin.

2. Bir özet yazın

Çözülecek sorunun genel çerçevesini açıklayan kısa bir açıklama yazın.

3. Sorunu araştırın

Bazen bir sorun “kafanızdan hemen” çözülebilir, ancak çoğu durumda yeni bilgiler edinmeniz gerekecektir.

4. Bir belirtim yazın

Bu ayrıntılı problem tanımı, tasarımın neyi başarması gerektiğini ve nihai çözümü etkileyecek sınırlamaları detaylandırır.

5. Olası çözümlerle gelin

Birkaç olası tasarım çözümü önermek için fikirlerinizi araştırmanızdan elde ettiğiniz bilgilerle birleştirin. Kağıda çeşitli olasılıklar çizin.

6. Tercih edilen bir çözüm seçin

Hangi çözümü geliştireceğinize karar verin. Seçilen çözüm ideal olarak spesifikasyonları en iyi karşılayan çözüm olsa da, zaman, maliyet veya beceriler gibi diğer kısıtlamalar kararı sınırlayabilir.

7. Çalışma çizimlerini hazırlayın ve önceden planlayın

Yapısı için önemli olan tüm detayları içeren seçtiğiniz tasarımı çizin.

8. Bir prototip oluşturun

Ürünü yapın. Endüstride, genellikle önce bir model oluşturulur ve nihai ürün ondan geliştirilir, ancak çoğu sınıfta model nihai üründür.

9. Tasarımı test edin ve değerlendirin

İnşaat ilerledikçe testler devam eder, ancak tüm sistemin veya modelin son testi, projenin yapmak üzere tasarlandığı işi yapıp yapmadığını gösterir.

Spesifikasyonları yeniden kontrol edin ve gereksinimleri dikkatlice kontrol edin. Şunun gibi sorular sorun:

Tasarım ne kadar iyi çalışıyor? Tasarım iyi görünüyor mu? Ürünün kullanımı güvenli mi? Uygun malzemeler kullanıldı mı? Tasarımım nasıl daha iyi olabilirdi?

10. Bir bilgi yazın

Rapor, analiz, planlama, tasarım, pratik çalışma performansı, değerlendirme ve iletişim konusundaki çalışmalarınızın kanıtını sağlar.