Kitap okuma etkinliğinin amacı

Okullarda gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği ile çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma amaçlanıyor. Bu sayfada, kitap okuma etkinliği düzenlemek isteyenler için şablon bir kitap okuma etkinliği düzenleme amacı ve öğrencilere kazandıracakları ile ilgili bilgi verilmiştir.

Okulun sınıfındaki öğrencilerin velileri ve öğretmeni, okuma alışkanlığının yaşam tarzı haline getirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla kitap okuma bilinci, eğitim ve sosyal sorumluluğunu geliştirmek, etkili anne-baba olmalarına katkı sağlamak ve ülkemizin geleceği için hep birlikte kitap okuma projesini gerçekleştirmek için sınıfta hep birlikte kitap okuyabilirler.

Kitap okuma etkinliği tanıtımı

Kitap okuma etkinliği ile okuma kültürüne sahip, düşünen ve duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlanabilir. Yaşam boyu öğrenme felsefesinin yerleşmesine zemin hazırlamak için öğrencilerin eğitim ve öğretimine kalite kazandırmak mümkündür. Veli ve okul işbirliği arttırılarak duyarlı ebeveynlerin katkısı ile eğitimin perspektifi genişletilebilir. Öğrencilere açık ve etkili düşünebilme, yazabilme ve problem çözebilme yetkisi kazandırarak dilimizin korunması ve gelişmesi için öğrencilerden başlayarak velilere kitabın değeri ve okuma alışkanlığının önemi fark ettirmek mümkündür.

Okuma alışkanlığının gelişmesinde, anne ve babanın rolü oldukça etkilidir. Çünkü, anne ve babanın veya diğer yetişkin aile bireylerinin okumaya verdikleri önem nispetinde, çocuklar onları örnek alırlar. Çocukların kitap okuma, araştırma yapma ve eğitim ağırlıklı çalışmalara ilgi gösterme konusunda biz öğretmenlerin de rolü büyüktür. Okumayı sevdirmek, özendirmek ve teşvik etmek yanında okuma alışkanlığının yaşam tarzı haline getirilmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak için ülkemizin geleceği için var gücümüzle gayret sarf etmeliyiz. Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını; okuma, okuduğunu anlama ve anlatım becerilerini geliştirmek. Kitap okuma istek, zevk ve zekasını arttırarak, öğrencilerim ve velilerimin bu projenin paydaşı haline gelmesini ve katılımını sağlamak. Okuma alışkanlığının kazandırılması ile mahallemiz insanının etkili anne-baba olmalarına katkıda bulunmak.

Kitap okuma etkinliğinin amacı

  1. Okuma kültürüne sahip, düşünen ve duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlayacaktır.
  2. Yaşam boyu öğrenme felsefesinin yerleşmesine zemin hazırlayacaktır.
  3. Öğrencilerin eğitim- öğretimine kalite kazandıracaktır.
  4. Veli ve okul işbirliği arttırılarak duyarlı ebeveynlerin katkısı ile eğitimizin perspektifi genişletilecektir.
  5. Öğrencilere açık ve etkili düşünebilme, yazabilme ve problem çözebilme yetkisi kazandırılacaktır.
  6. Dilimizin korunması ve gelişmesi için öğrencilerimizden başlayarak velilerimize kitabın değeri ve okuma alışkanlığının önemi fark ettirilecektir..