Türker Proje’den Kartal arsası için KAP açıklaması

Türker Proje Gayrimenkul Ve Yatirim Geliştirme A.Ş (TURGG), Kartal’daki arsası ile ilgili KAP bildirimi yaptı. TURGG arazisi ile ilgili imar planı hakkında 1 Haziran 2021’de yapılan KAP açıklamasında, daha önce imar planlarının Kartal Belediyesi Meclisi tarafından onaylandığı belirtilen TURGG arazileri için İBB Meclisinden onay beklendiği ifade edildi.

TURGG’un KAP açıklamasında, “Şirketimizin arazisinin de yer aldığı 12 alt bölgeye ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, Kartal Belediyesi Meclisi onayından sonra, gerekli imzaların tamamlanarak, Kartal Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (“İBB”) Meclisi’nde onaylanmak üzere 01.06.2021 tarihinde İBB’ye gönderildiği bilgisi öğrenilmiştir.” denildi.

Türker Proje’den son kap açıklamaları

1 Haziran 2021 tarihli KAP açıklaması

Türker Proje’den 1 Haziran 2021’de yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

04.02.2021 tarihli KAP açıklamamız ile;

04.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen Kartal Belediyesi Meclis Toplantısı’nda Şirketimizin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu Raporlarının Meclis tarafından oy birliği ile kabul edildiği açıklanmış idi.

Şirketimizin arazisinin de yer aldığı 12 alt bölgeye ait, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, plan raporları, plan notları ve tasarım kodu kitapçıklarının, 4 Şubat 2021’deki Kartal Belediyesi Meclisi onayından sonra, gerekli imzaların tamamlanarak, Kartal Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (“İBB”) Meclisi’nde onaylanmak üzere 01.06.2021 tarihinde İBB’ye gönderildiği bilgisi şifahen üyesi olduğumuz İstanbul Kartal Kentsel Geliştirme Derneği’nden öğrenilmiştir.

Gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

4 Şubat 2021 tarihli KAP açıklaması

Türker Proje’den 4 Şubat 2021’de yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

29 Ocak 2021 tarihli KAP açıklamamızda;

Kartal Belediyesi Meclisi’nin 01.02.2021-05.02.2021 tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantı gündeminde;

Şiketimizin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 9 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi ile 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 10 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesinin yer aldığının, Kartal Belediyesi’nin web sitesinden öğrenildiği açıklanmıştı.

04.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen Kartal Belediyesi Meclis Toplantısı, https://www.youtube.com/watch?v=RjVy5n9vjPc&ab_channel=KartalBelediyesiWebTV adresinden canlı olarak takip edilmiş, Şirketimizin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin söz konusu imar komisyonu raporları Meclis tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.

Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.