Uğur Mumcu’da zemin sağlamlığı nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kartal’ın zemin sağlamlığı hakkında hazırlatılan rapor ile Uğur Mumcu Mahallesi’nin zemin özellikleri incelendi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, Uğur Mumcu Mahallesi’nin zemin durumu belli oldu.

Rapordan elde edilen sonuçlara göre, en sağlam zemine sahip alanlar ile zemini sağlam olmayan alanlar ortaya çıktı. Uğur Mumcu Mahallesi’nin kurulu olduğu bölgede Vs30 değeri genel olarak 300 ile 600 arasında değişiyor, ancak mahallenin büyük çoğunluğu için Vs30 değeri 350-450 arasında görünüyor. Vs30 değeri ne kadar düşükse, zemin yenilmesi riski o kadar yüksektir. Yani renk ne kadar kırmızı veya sarıysa tehlike yüksektir, mavi ise tehlike azdır.

ugur-mumcu-zemin-durumu

Aşağıdaki Kartal’ın geneline ait zemin durumu haritası ile Uğur Mumcu Mahallesi’ni karşılaştırabilirsiniz. Görüldüğü üzere Uğur Mumcu zemininden daha kötü olan tek zemin Orhantepe sahili, Aydos Tepesi ve Yakacık’tır. Onun dışında Kartal’ın zemini Uğur Mumcu’nun zemininden çok daha iyidir.

Kartal zemin harita

Uğur Mumcu’nun zemini için kayalık yorumları yapanlara aldanmayın. Uğur Mumcu eskiden çöp alanı olarak kullanılan bir bölgedir, ayrıca Uğur Mumcu Mahallesi, Aydos Tepesi eteklerinde kurulu bir mahalledir. Zemini her zaman kayma değerleri düşüktür. Bu da bir depremden oldukça şiddetli etkilenebileceği anlamına gelir.

Vs30 nedir?

Sismik uygulamalar sonrasında elde edilen sonuçlarda zemin yenilmesi riski (Heyelan, sıvılaşma, oturma, plastik Vb. ) taşıyan zeminler Vp/Vs oranı 3 ten büyük veya Vs kayma dalga hızı 350m/s den daha düşük olduğu birçok araştırmacı tarafından belirlenmiştir. Buna göre, tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade eder.

Çalışmada yerel zemin koşulları Vs30 olarak adlandırılan en üst 30m’deki zemin tabakalarının ortalama kesme dalgası hızı parametresi cinsinden ifade eder. Bu parametre deprem tehlikesi belirleme kısmında kullanılan yer hareketi tahmin modellerinin bir girdisini teşkil eder ve bu parametre kullanılarak yer hareketi tahminleri doğrudan yüzeyde, yani zemin etkileri yansıtılmış olarak tahmin edilir.