İstanbul’da deprem olursa hangi ilçeler etkilenir?

İstanbul, büyük bir fay hattı üzerinde yer aldığından depremlere eğilimlidir. Şehir, tarih boyunca, 1766’da yaygın hasara ve can kaybına neden olan bir deprem de dahil olmak üzere birçok önemli deprem yaşadı. Son yıllarda daha küçük sarsıntılar oldu, ancak daha büyük depremler için risk yüksek olmaya devam ediyor.

En savunmasız alanlar, bir deprem sırasında sarsıntıyı artırabilen yumuşak toprak veya bataklık üzerine inşa edilmiş olanlardır. Daha eski binalar, özellikle modern sismik yönetmelikler uygulanmadan önce inşa edilenler, önemli bir deprem sırasında daha yüksek hasar ve çökme riski altındadır.

İstanbul’da bir deprem olursa birkaç ilçe etkilenebilir. Bunlar arasında Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Fatih, Avcılar, Kartal, Tuzla ve Maltepe bulunmaktadır. Etki şiddeti, depremin büyüklüğüne ve şehir içindeki konumuna bağlı olacaktır.

İstanbul’daki depremlerle ilgili riskleri azaltmak için, bina standartlarını iyileştirme ve eski yapıları güçlendirme çabaları olmuştur. Ek olarak, potansiyel afetlere müdahale etmeye ve kurtarmaya yardımcı olmak için acil durum hazırlık planları geliştirilmiştir.

Bir depremin şiddeti, konumu, derinliği, büyüklüğü, merkez üssü ve meydana geldiği toprak veya kaya türü gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Yoğunluğu etkileyebilecek diğer faktörler arasında günün saati, hava koşulları ve toprak kayması veya tsunami gibi diğer doğal afetlerin varlığı yer alır.

İstanbul’da bir deprem olursa etkilenecek ilçeler arasında, depremin merkez üssü olması beklenen Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Büyükçekmece bulunmaktadır.