Kartal’da rezerv alanları nereler?

Kartal’da rezerv alanların nereler olduğu belli oldu. 6306 sayılı kanuna göre TOKİ’nin talebine göre belirlenen Kartal’daki rezerv alanların nerede olduğu merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Kartal’daki rezerv konut alanı olarak belirlenen yerleri burada öğrenebilirsiniz.

Kartal rezerv alanı

Kartal’da rezerv konut alanı olarak belirlenen mahalle, Karlıktepe Mahallesi’dir. Kartal’da rezerv alanı olarak ilan edilen Karlıktepe Mahallesi’nde yapılacak konutlarla risk alanlarında yaşayan vatandaşlar için güvenli yapılar inşa edilecek.

Böylece Karlıktepe’deki yoğun yapılaşma ve donatı alanlarının eksikliği giderilerek daha fazla nüfusu kaldırabilecek bir mahalle oluşturulacak. Daha sonra Kartal’ın başka mahallelerinin de rezerv alanı olarak ilan edilmesi bekleniyor. Kartal rezerv alanı, kentsel dönüşüm sayfasında belirtildi.

kartal rezerv yapi alani

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek daha fazla çalışma ile İstanbul’da rezerv alanlara konut yapımı hızlandırılacak.

Rezerv alanlarında kalan arsalar ve konutlar

9 Kasım 2023’te yürürlüğe giren 6306 sayılı kanunda yapılan değişiklik ile her yer rezerv yapı alanı ilan edilebilir duruma geldi. Ayrıca uygulama projesi olmasa da araziler ihale edilebilecek. Dönüşüm kapsamında borcunu ödeyemeyen hak sahipleri, tapudaki mülkiyetini kaybedecek.

Karlıktepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüme yönelik üretilecek konutlarda hayata geçirilecek yeni kentsel dönüşüm modelleri ve buradan elde edilecek gelirlerin kentsel dönüşüm çalışmaları için finansman kaynağı olarak kullanılarak vatandaşlara daha fazla konut üretilmesi amaçlanacak.