Kartal imar planı değişikliği

Kartal’da imar planı değişikliği yapıldı. Yapılan plan değişikliği askıya çıktı. Vatandaşlar askı süresi boyunca planları inceleyerek itirazda bulunabilecek. Zamanında itiraz yapılmazsa planlar geçerli sayılacak.

Son yapılan imar planı değişikliği ile Kartal’da geçen yıldan beri yapı ruhsatı verilmesi için bekleyen inşaatlar için olumlu gelişme yaşandı. Yapılan düzenleme ile beraber ruhsat verilmeme sorunu çözüldü.

Kartal’da son imar planı değişiklikleri

Kartal imar planları sayfasında en son yapılan imar değişikliklerini görebilirsiniz. Kartal’ın mahallelerinde gerçekleştirilen imar planı düzenlemeleri güncel olarak bu sayfada listelenmektedir ve planlara ait dokümanlara yer verilmektedir. Böylece Kartal için yapılan en son Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi imar planı değişikliklerine bu sayfadan güncel olarak ulaşabilirsiniz.

14 Ekim 2022 – Uğur Mumcu Mahallesi için kat yüksekliği ile ilgili düzenleme

14 Ekim 2022’de yapılan Kartal Belediye Meclisi’nde Uğur Mumcu Mahallesi için kat sınırı 5 kattan 8 kata ve büyük arsalar için 12 kattan 15 kata çıkarıldı.

21 Ocak 2021 – Kat yüksekliği ile ilgili düzenleme

Kartal’da 21 Ocak 2021’de askıya çıkan yeni planlarla beraber kat yüksekliği belirlenmemiş alanlarla ilgili askı süresi içinde kat adetleri ve yüksekliği belirlenen alanlarla ilgili imar planı değişikliği 30 gün boyunca askıya çıktı. Düzenleme 21 Ocak ila 20 Şubat 2021 arasında askıda kalacak. Düzenleme kapsamında etkilenen bölgeler; Kartal E-5 güneyi, E-5 kuzeyi ve Kentsel Yenileme A-B Bölgesi şeklinde belirtildi.

19 Ekim 2020 – Soğanlık Yeni Mahalle 12636, 10384 adalar imar planı

Soğanlık Yeni Mahallesi’nde 12636 ada 1 ve 2 parseller, 10384 ada 219 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı. İmar planı 19 Ekim 2020 itibariyle 30 gün boyunca itiraz edilebilmesi amacıyla askıda olacak.

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 15.10.2020 tarihli ve E.217427 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 10384 ada 213 (e.) ve 216 (e.) numaralı parsellere ilişkin olarak daha önce Bakanlıkça onaylanan ve dağıtımı yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerine ilişkin açılan iptal davaları sonucunda alınan iptal kararlarının icaplarının yerine getirilmesi suretiyle hazırlanan; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 12636 ada 1 ve 2 no’lu parseller, 10384 ada 219 parsel ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca NİP-34489187 ve UİP-34417271 plan işlem numaraları ile onaylandığı bildirildi.

19 Ekim 2020 – Kartal Millet Bahçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı

İstanbul Kartal’da Esentepe-Çavuşoğlu Mahallesi, Millet Bahçesi ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı. İmar planı 19 Ekim 2020 itibariyle 30 gün boyunca itiraz edilebilmesi amacıyla askıda olacak.

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 15.10.2020 tarihli ve E.215908 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe ve Çavuşoğlu Mahalleleri, Millet Bahçesi ve çevresine ilişkin 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ç) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca NİP-34956841 ve UİP-34884986 plan işlem numaraları ile onaylandığı bildirildi.

17 Nisan 2020 – Orhantepe 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği

Kartal Orhantepe Mahallesi’nde bulunan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Olduğu Tespit Edilen Yapıların Yer aldığı 49,8 Ha’lık Uygulama Alanına İlişkin 1/5000 NİP ve 1/1000 UİP Değişikliği askıya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.04.2020 tarihli ve E.88447 sayılı yazısı ile; İstanbul ili Kartal ilçesi, Orhantepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olduğu tespit edilen yapıların Yer aldığı 49,8 Ha’lık Uygulama Alanına İlişkin NİP-34082407 plan işlem numarası ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP- 34620608 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 17.04.2020 tarihinde onaylandığı bildirildi.

17 Ocak 2020 – Soğanlık 10377 ada, 362 parselin imar planı

Kartal Soğanlık Mahallesi, 10377 ada, 362 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı tadilatı askıda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kartal ilçesi, Soğanlık Mahallesi, 10377 ada, 362 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 2 Ekim 2019 tasdik tarihli nazım ve uygulama imar planı tadilatı askıya çıkarıldı. İmar planı tadilatı 17 Şubat 2020 tarihinde askıdan inecek.

23 Ocak 2020 – Kartal Merkez Nazım İmar Planı’na ilişkin itiraz planı

Kartal Merkez Nazım İmar Planı’na ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli plan askıya çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kartal İlçesi, Merkez Nazım İmar Planı’na ilişkin ( Plan Notu ) itiraz 1/5000 ölçekli 8 Kasım 2019 tasdik tarihli plan bugün askıya çıkarıldı. Kartal İlçesi, Merkez Nazım İmar Planı’na ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli plan 24 Şubat’ta askıdan inecek.

Kartal 10101 ada 60 parsel plan tadilatı askıda (İBB Kreşi)

İstanbul’un Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 10101 ada, 60 parsele ilişkin kreş (Plan Notu) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulana imar planı tadilatı askıya çıktı. Plan tadilatı ile birlikte daha önce sosyal ve kültürel alan olarak planlanan alan, kreş alanı olarak tescil ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kartal’ın Yukarı Mahallesi’nde, 10101 ada, 60 parsele ilişkin kreş (Plan Notu) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 7 Aralık 2019 tasdik tarihli nazım ve uygulana imar planı tadilatı askıya çıkarıldı. Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 10101 ada, 60 parsele ilişkin kreş (Plan Notu) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulana imar planı tadilatı 2 Mart 2020 tarihinde askıdan inecek.

Yakacık 4050 ada 1 parsel plan tadilatı askıda (İBB Kreşi)

İstanbul’un Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 4050 ada, 1 parsel ile bir kısım tescil harici alana ilişkin kreş 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulana imar planı tadilatı askıya çıktı. ALanda İBB tarafından Yuvamız İstanbul projesi kapsamında kreş inşa edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kartal’ın Yakacık Mahallesi’nde 4050 ada, 1 parsel ile bir kısım tescil harici alana ilişkin kreş 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 7 Aralık 2019 tasdik tarihli nazım ve uygulana imar planı tadilatı askıya çıkarıldı. Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 4050 ada, 1 parsel ile bir kısım tescil harici alana ilişkin kreş 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulana imar planı tadilatı 2 Mart 2020 tarihinde askıdan inecek.

24 Aralık 2019 – Kartal Soğanlık 10287 ada 143 parsel imar planı tadilatı

İstanbul’un Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 10287 (eski 1101) ada, 143 parsele (Plan Notu) ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı askıya çıktı. Plan ile beraber boş arsadaki konut alanı iptal edilerek, özel sosyal kültürel tesis alanına çevrildi. Plana itiraz süreci 24 Ocak 2020’de sona erecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 24 Aralık 2019 tarihinde Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 10287 (eski 1101) ada, 143 parsele (Plan Notu) ilişkin 1/5000 ölçekli 2 Ekim 2019 tasdik tarihli plan tadilatı askıya çıkarıldı. Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 10287 ada, 143 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı 24 Ocak 2020 tarihinde askıdan inecek.

12 Nisan 2019 – Kartal Hürriyet Mahallesi imar planı askıya çıkarıldı

Kartal İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 5 pafta, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 139, 142, 143 parsellerin bir kısmı, 141, 131 parsellerin tamamı ve 4059 adanın kuzeyindeki tescilsiz alana ilişkin itiraz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli azım ve uygulama imar planı askıda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kartal İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 5 pafta, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 139, 142, 143 parsellerin bir kısmı, 141, 131 parsellerin tamamı ve 4059 adanın kuzeyindeki tescilsiz alana ilişkin itiraz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 18 Mayıs 2018 tasdik tarihli nazım ve uygulama imar planı askıya çıkarıldı.

24 Temmuz 2018 – Kartal Merkez’deki 1/5000 ölçekli tasdik planı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartal Merkez Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli 24 Temmuz 2018 tasdik tarihli plan askıya çıkarıldı. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında KAKS ve TAKS değerleri hesaplanırken, TİCTK-1 alanlarında net parsel üzerinden uygulanacak. Ancak parselin yüzölçümünün kamuya ayrılan kısmının yüzde 40’ı geçmesi durumunda, sosyal ve teknik altyapı alanının kamuya bedelsiz terk edilmesi şartıyla emsale konu inşaat alanı parsel yüzölçümünün yüzde 60’ı üzerinden hesaplanacaktır. Eğer parselin brüt parsel alanı, kadastral parselin yüzde 60 alanından küçük ise kadastral parselin yüzde 60’ı üzerinden uygulama yapılacak.

9 Ocak 2018 – Kartal’da 3 mahalleyi ilgilendiren imar planları

9 Ocak 2018’de Kartal’da 3 mahalleyi kapsayan yeni imar süreci başlarken, imar planları askıya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) tarafından 3194 Sayılı Kanunun 8.maddesine göre ilan edilen imar planlarına ilişkin Kartal’da 3 mahalleyi kapsayan imar değişikliği daha eklendi. Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi 4485 ada, 192,299,301,303,305 parsellerin bir kısmı ile 2281 ada, 211 parselin bir kısmına ilişkin 21.06.2017 tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı.

Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi, 5 pafta, 124,125,126,127,128,129,130,132,133,139,142,143 parsellerin bir kısmı 141,131 tamamı ve 4059 adanın kuzeyindeki tescil harici alana ilişkin 22.11.2017 tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı.