Merhaba,Saygıdeğer Mahmatlı’lılar, komşularım, akrabalarım ve adrkaaşlarım! Her nefs f6lfcmfc tadacaktır. Yfcce Tanrının buyruğu ile değerli bir bfcyfcğfcmfcz daha aramızdan ayrılmış bulunuyor. Saygıdeğer Hacı İsmail c7etin ağabey de Gel buyruğu ile yaratanına df6ndfc. Bu df6nfcş inancımıza gf6re vuslattır. Hacı ağabey de bu inancı samimiyetle benimseyip yaşayanlardan olduğu ie7in, onun da sevine7 gfcnfc olur inşaallah. Yfcce Tanrım kabrini cennet bahe7elerinden bir bahe7e eylesin, kendisine cennet ve cemalini nasip etsin. Biz aklımız erdiğinden beri doğru yolda yfcrfcdfcğfcne, iyilik ve gfczelliği f6ğfctlediğine şahit olduk. Peygamberlerden başka hie7 bir yaratılmış masum olmadığı ie7in, eğer hayattayken bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğu gfcnahları varsa, yfcce yaratana, bunları sevaba tebdil etmesi ie7in niyaz ederiz. Hepimizi derin bir acıya boğan bu f6lfcm, aslında hepimiz ie7in bir ibrettir aynı zamanda. Bir kez daha f6lfcmfc hatırladık, ayrılığın kae7ınılmaz olduğunu gf6rdfck. Hepimizin birbirimize emanet olduğumuz bu fani dfcnyada, nasıl yaşamamız gerektiği konusunda en keskin nasihat, sevdiklerimizi kaybetmemizdir. Baki olan yalnızca Allah(C.C.)tır. Lokman Hekim oğluna nasihatinde şf6yle buyuruyor: Oğlum, eğer iki cihanda da saadet istiyorsan, iki şeyi hie7 unutma, iki şeyi de unut. Unutmayacağın iki şey; Allah ve f6lfcmdfcr. Unutacağın iki şey ise, başkasının sana yaptığı kf6tfclfck ve senin başkasına yaptığın iyiliktir. Bizler de bu nasihate uygun yaşayanlardan oluruz inşaallah.Hacı ağabeyimizin aramızdan ayrılmasının verdiği acı hie7 şfcphesiz en fazla kendi evlatları tarafından hissedilecektir. Bu vesileyle, sevgili Aydın ve Osman kardeşlerimize, kıymetli bacılarımıza ve tfcm sevenlerine sabırlar niyaz ederken, Hacı ağabeye de bir kez daha Allah'(C.C) tan rahmet ve mağfiret dileriz. Tfcm Mahmatlı’lıların ve sevenlerinin başı sağ olsun.Muharrem KILIc7 25.04.2008