DİSK’ten ‘kıdem tazminatıma dokunma’ kampanyası

- Yorumlar

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, “AK Parti tüm emekçileri kuralsız ve güvencesiz çalıştırmak istiyor. Kıdem tazminatı kaldırılmak isteniyor” dedi. DİSK üyesi işçiler Şişli Camisi önünde stant kurup “Kıdem tazminatımız iş güvencemizdir, dokunma” başlıklı imza kampanyası başlattı.

DİSK üyesi bir grup, kıdem tazminatına ilişkin İstanbul’da Şişli Camisi önünde stant kurup “Kıdem tazminatımız iş güvencemizdir, dokunma” başlıklı bir imza kampanyası başlattı.

KANİ BEKO: AK Parti KIDEM TAZMNİNATINI KALDIRMAK İSTİYOR

İmza kampanyasında konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, “AK Parti hükümeti tüm emekçileri güvencesiz ve kuralsız çalıştırmak istiyor. Taşeron işçilerine verdiği sözlerini tutmuyor, hukuksuzluklara ısrar ediyor. Özel istihdam bürolarıyla işçi simsarlığını teşvik ediyor. Emekçilere kölelik dayatıyor. Ve son olarak da kıdem tazminatını kaldırarak iş güvencemizi yok ediyor. Hükümetin 2016 eylem planında yer alan düzenlemenin amacı, patronların işçileri işten çıkartma maliyetlerini düşürmektir. Kıdem tazminatlarımız yani ücretlerimizin ödenmesi sonraya bırakılmış kısmı sermaye için ‘yük’ olarak görülmektedir. ‘İşçilerin çoğunluğu kıdem tazminatı alamıyor’ bilgisi de doğru değildir. İşçiler dava açmaları halinde çoğunlukla tazminatlarını almaktadır. İşverenlerin hukuksuzluğunu önlemek yerine, kıdem tazminatı fiilen kaldırılarak hukuksuzluğa hukuk üretilmek istenmektedir. Yapılmak istenen değişiklik ile amaçlanan herkesin kıdem tazminatını alması değildir” dedi.

“BİR YILIN ALTINDA ÇALIŞANLARA DA KIDEM TAZMİNATI SAĞLANMALI”

Beko, daha sonra kıdem tazminatı düzenlenmesiyle ilgili yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Eğer amaç kıdem tazminatı alamayan işçilerin alabilmesi ise modelin değiştirilmesi ve fon-sandık kurulması gibi karmaşık bir yola girmeye gerek yoktur. Yapılması gereken basittir. Mevcut yasaya bir cümle koyarak bir yılın altında çalışanlara da kıdem tazminatı ödenmesi sağlanmalıdır. İflas nedeniyle ödenmeyen kıdem tazminatını devletin ödemesi ve işverenden haciz yoluyla tahsili sağlanmalıdır. İflas halinde bankaların, devletin değil işçilerin alacaklarının ödenmesi öncelikli ve imtiyazlı hale getirilmesi gerekmektedir. Kıdem tazminatını ödemeyen işverenlere ağır yaptırımlar getirilmelidir. 12 Eylül Darbesi’nin ürünü olan kıdem tazminatı tavanı kaldırılmalıdır. Sendikal barajlar, örgütlenmenin ve grev hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Örgütlü işçinin kıdem tazminatını gasp etmek mümkün olmayacaktır.”
sol org

x