TİP Genel Başkanı Erkan Baş’tan Kartal’da çöken binaya ilişkin soru önergesi

Geçtiğimiz hafta İstanbul Kartal’da çöken bina, Meclis’e taşındı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 3 katı kaçak olan binanın çökmesi sonucu 21 yurttaşın hayatını kaybettiği olayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sordu.

Baş, verdiği soru önergesinde, çöken binanın 3 katının kaçak olduğunu vurgulayarak, binanın ‘İmar Affı’ndan yararlanıp yararlanmadığının açıklanmasını istedi.

Bakanın yanıtlaması üzerine verilen sorular şöyle:

‘KARTAL’DA YIKILAN BİNA İMAR AFFI’NDAN YARARLANMIŞ MIDIR?’

1- Kartal’da yıkılan bina İmar Affı’ndan yararlanmış mıdır? Eğer çöken bu bina için İmar Affı başvurusu yapıldıysa gerekli denetim yapılmış mıdır?

2- İmar Affı’nı kapsayan geçici maddede “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması…” ibaresi bulunmaktadır. Çıkarılan İmar Affı afet riskine karşı nasıl bir önlem sağlamaktadır?

3- Herhangi bir mühendislik ve mimarlık hizmeti almadan inşa edilmiş bir yapının, yapı sahibinin beyanı ile kayıt altına alınıyor olması afet bekleyen kentlerimizde bir risk yaratmakta mıdır?

‘KAÇAK VE RUHSATSIZ YAPI SAYISI KAÇTIR?’

4- Bakanlığınızın sahip olduğu güncel kayıtlara göre, Türkiye’de kaçak olarak tespit edilmiş veya ruhsata aykırı olduğu tespit edilip yıkılan yapı sayısı kaçtır?

5- Bakanlığınızca 22 Aralık 2018 tarihinde yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de toplam 9 milyon 210 bin yurttaş İmar Barışı’na başvurmuş ve yurttaşlar tarafından 10 milyar 350 milyon TL bedel yatırılmıştır. Bugün itibariyle İmar Barışı’na başvuru sayısı kaçtır?

6- İmar Affı için yapılan başvurular hangi denetim mekanizmalarından geçirilecektir? Kamuda milyonlarca sayıdaki projenin denetimini sağlayacak mimar, mühendis bulunmakta mıdır? Kamu personelinin yetersiz kaldığı durumda ek bir tedbir düşünülmüş müdür?

7- İlgili meslek örgütleri, denetim mekanizmalarının özelleştirilmesinin kamusal hizmetlerin güvenliğini ve sağlığını tehdit ettiğini söylemektedir. Ruhsat projeleri hangi denetimlerden geçirilmektedir? Bu denetimler hangi teknik elemanlar ve nasıl bir yöntemle gerçekleştirilmektedir?

‘İMAR AFFI İÇİN TOPLANAN ÖDENEKLER NASIL VE NE AMAÇLA KULLANILACAKTIR?’

8- İmar Affı kapsamında yapılan başvurularda yatırılan bedel için; “6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek, dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılır.” denmektedir. Şu ana kadar toplanan bedel ne kadardır? Bu ödenek nasıl ve ne amaçla kullanılacaktır?

9- Kartal’daki facia sonrası afet yönetiminin yetersizliği tartışmalara konu olmuştur. Deprem bekleyen İstanbul’un bir afet kriz yönetimi bulunmakta mıdır?

‘OLASI BİR DEPREMDE İSTANBUL’UN GERÇEK TOPLANMA ALANI SAYISI KAÇTIR?’

10- TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Deprem Toplanma Alanlarına ilişkin 24 Ağustos 2017 tarihinde yaptığı basın açıklamasında; İstanbul’da 1999 depremi sonrasında “Afet Acil Eylemi Planı” çerçevesinde 470 toplanma alanı belirlendiğini, ancak İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu raporuna göre bu alanlardan 77 tanesinin varlığını sürdürdüğünü belirtmektedir. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise 17 Aralık 2018 tarihinde yaptığı açıklamada İstanbul’da 2850 adet toplanma alanı olduğunu söylemiştir. Bugün itibariyle İstanbul için gerçek toplanma alanı sayısı kaçtır?

11- Kartal’daki faciada ana ulaşım yollarında uzun süre akıcılığın sağlanamadığı görülmüştür. Deprem sonrası kullanılacak 562 adet “Birinci Derecede Acil Ulaşım Yolu”nun akıbeti ne olmuştur? Var olan acil ulaşım yollarının denetimi yapılmakta mıdır?