İstanbul’da kadına psikolojik şiddet de yaygın

İstanbul Avcılar’da yapılan araştırmada, kadınların önemli bölümünün tokat yemeyi şiddet olarak görmedikleri ortaya çıktı.

İstanbul Avcılar’da yapılan araştırmada, kadınların önemli bölümünün tokat yemeyi şiddet olarak görmedikleri, cinsel, sözel şiddet, psikolojik ve ekonomik şiddetin de görüldüğü ortaya çıktı.
Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, kadına şiddetin boyutlarını tespit etmek ve bunu önlemek için yapılabilecek çalışmalara yön vermesi amacıyla anket yaptırdı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri, ilçedeki 10 mahallede 30’ar kadına yöneltilmek üzere 26 soruluk anket hazırlandı. Ankette, kadının yaş, evlilik süresi, çocuk sayısı, ekonomik, eğitim durumu, gibi bilgilerin yanı sıra şiddet konusunda bilgisi olup- olmadığı, bununla karşılaştığında ne yaptığına dair sorular yöneltildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Fatma Kamberoğlu, tamamladıkları araştırmada şiddet gördüklerini söyleyen kadın oranının yüzde 27 olduğunu, bunların resmi olarak nereye başvuracakları bilmelerine rağmen sosyo-ekonomik yetersizlikler, toplumsal cinsiyet kalıpları nedeniyle suskun suskun kaldıklarını söyledi. Yaş ortalaması 38 olan 35-45 yaşındaki yüzde 79’u evli, 9’u boşanmış, 3’ü dul olan, yüzde 22’si 10-15, yüzde 20’si 5-10 yıllık evli kadınların yüzde 89’unun çekirdek ailede yaşadığı belirtildi. Yüzde 90’ının çocuk sahibi olduğu ankete katılan kadınların yüzde 74’ünün kendilerini ‘Ev hanımı’ olarak tanımlamadığı kaydedildi. Ankete katılan kadınların yüzde 51’inin evlerine 800-1500, yüzde 26’sının 1500 ila 3 bin TL para girdiği, yüzde 57’sinin ev sahibi olduğu görüldü. Yüzde 38’i ilkokul, 26’sı lise, 14’ü ortaokul ve 15’i üniversite mezunu olan kadınların yüzde 86’sının cinslerine yönelik şiddet konusunda bilgi sahibi olduğu anlaşıldı. Kadınların yüzde 75’i, şiddete maruz kaldıklarında ne yapacaklarına dair bilgiyi televizyon veya internet aracılığı ile edindiklerini söyledi.
YÜZDE 23’Ü SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYOR
Ankette, kadınların yüzde 23’ü aile içi şiddetle sürekli karşılaştıklarını belirtirken, yüzde 46’sı bazen maruz kaldıklarını söyledi. Ender olarak şiddet gördüğünü söyleyen kadın oranı yüzde 26 çıktı. Kadınlar aile içi şiddeti ağırlıklı olarak eşlerinden gördüklerini, yüzde 44’ü bunun karşısında sustuğunu, 21’i karşılık verdiğini, 12’si evi terk ettiğini, 7’si karakola gittiğini, yüzde 9’u ise, özür dilenmesi üzerine barıştığını bildirdi.
Şiddet ile karşılaşan kadınların resmi olarak nereye başvuracaklarını bildikleri halde sosyo-ekonomik durumun yetersizliği ve toplumsal cinsiyet kalıpları nedeniyle buna sessiz kalmaya devam ettikleri görüldü.
Kadınların yüzde 96’sı karşılaştıkları şiddete yeteri kadar ve etkili müdahalede bulunulmadığına inandıklarını vurgularken, yüzde 13’ü tokat yediğin bildirdi. Diğer şiddet yöntemleri arasında ısırılma, sürüklenme, cimciklenme, bıçaklanma, kıskanılma, giyim tarzına karışılma, kişisel eşyalarına zarar verme, suçlanma, küfür ve hakaret, lakap takma, cinsel ilişkiye, çocuk doğurma veya doğurmamaya zorlanma, kürtaj, zorla evlilik, zorla çalışma veya çalışmaya engelleme, harçlıksız bırakılma, zorla çalıştırılma, parasına el konulma bulunduğu ifade edildi. Anketin sonuç bölümünde, “Sadece tokat yemeyi, ısırılmayı, sürüklenmeyi, yaralanmayı şiddet olarak kabul eden birçok kadın cinsel ilişkiye zorlanma, tehdit edilme, hakarete uğramanın birer sözel şiddet; kıskanılma, giyim tarzına karışılma, evde kalmaya zorlanma, sevgi ve ilgiden mahrum bırakılmasının psikolojik şiddet; yeteri kadar harçlık verilmemesi, kendilerine miras bırakılmamasının ekonomik şiddet olduğunu düşünmemektedir” değerlendirmesi yapıldı.
İstanbul’un tek kadın belediye başkanı olan Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, ankete katılan kadınların kendilerine sahip çıkılması, özellikle ekonomik bağımsızlığın elde edilmesini teşvik edici çalışmaların yapılmasını istediklerini söyledi. Başkan Toprak, şöyle dedi:
“İlk günden itibaren kadına yönelik sosyal-ekonomik ve kültürel çalışmalara ağırlık veriyoruz. Ekonomik yönden güçlü kadının her bakımdan güçlü olacağına inanıyoruz. Kadınlara yönelik el ürünleri pazarını açtık. Şiddete maruz kaldıklarında sığınacakları ‘Özgecan Aslan Kadın Konukevi’ni tamamlamak üzereyiz. Kadın danışma merkezleri oluşturuyoruz. 1001 Çiçek Kadın Korosu ile kadını dört duvar arasından çıkararak, Çanakkale’de 3’er gün tatil yapmalarını sağladık. Her bakımdan kadınlarımızın yanında yer almayı sürdüreceğiz.”

Bu habere ekleyebileceğiniz bir görüşünüz var mı? İsterseniz, yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumları Göster
x
Yorumlar