Emekçiler Dün de Pendik’teydi

- Yorumlar

Bugün Kartal’da Anadolu Adalet Sarayı’nda eylem yapan Kamu emekçileri dün de Pendik’te iş güvencesinden yoksun çalışmaya ve ücret eşitsizliğine karşı eylem yaptılar.

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası İstanbul 3 No’lu Şube tarafından Pendik Vergi Daireleri kompleksi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Alınteri’nin haberine göre sabah saat 09.00’da vergi daireleri önünde yapılan eylem davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla başladı. 27 Şubat’ta BES Genel Merkezinin almış olduğu karar doğrultusunda greve çıkılacağının açıklandığı ve “Eşit işe eşit ücret!”, “Emeğe saygı istiyoruz!”, “Sözleşmeli köle olmayacağız!” sloganlarının atıldığı eylemde basın açıklaması Şube Başkanı Salih Aksoy tarafından okundu.

Açıklamada AK Parti Hükümeti’nin sendikaların görüşlerini almadan 35 tane Kanun Hükmünde Kararname çıkarttığı ve bu KHK’lerle ücret eşitsizliklerinin daha da derinleştirildiği belirtilerek şunlar söylendi:

İkramiye, Döner Sermaye Ödemesi, Vekâlet Ücreti, Fazla Mesai gibi pekçok kalemde yapılan ödemeler kaldırılmış ve pekçok kamu emekçisinin toplamda elde ettiği ücretlerde ciddi azalmalara neden olunmuştur. Kurumların Merkez Teşkilatlarında ‘uzman’ kadrolarıyla yeni istihdam biçimleri oluşturularak hem uzman olan-olmayan, hem de merkez uzmanları ile taşra çalışanları arasında derin ücret farklılıkları yaratılmıştır.

Bu gelişmelere sendikaların seyirci kaldığını belirten Aksoy, tüm işçiler için olduğu gibi kamu emekçileri için de hayati önem taşıyan iş güvencesinin tehdit altında olduğunu ve kamu emekçilerine iş güvencesinden yoksun şartlar altında çalışma ve diğer illere sürgün gibi koşulların önünün açıldığını vurguladı. AK Parti Hükümeti’nin kamu hizmetlerini piyasalaştırmaya çalıştığını belirten Aksoy artık mükellef, öğrenci, hasta ve vatandaşın da müşteri olarak görüldüğünü ifade etti.

İş güvencesi gibi bizim için hayati derecede önemli bir konunun gazete ve internet sitelerinde yayınlanan ‘Görevini iyi yapmayan memur işten çıkarılabilecek’, ‘Çok çalışan çok, az çalışan az maaş alacak’ gibi söylemler, çalışanları tehdit edercesine yapılan açıklamalar, kamuoyunu yanıltmaktan öte bir anlamı olmayıp çalışma barışını bozmak dışında işe yaramayacaktır. Hükümetin bu uygulamalarını, emekçileri dayanışma kültüründen uzaklaştırıp yarışma-rekabet bataklığına çekmek için yapılan hamleler olarak görmekteyiz.

Açıklamada kamu emekçilerinin talepleri şöyle sıralandı:

  • Kamuda esnek çalışma ve istihdamda belirsizliğe son verilsin!
  • Rotasyon sürgündür, DURDURULSUN!
  • Kamu çalışanlarına ek ödeme adı altında yapılan her türlü ek ve yan ödemeler emekliliğe esas kazanca dahil edilsin!
  • İşkolumuzda gerek aynı işi yapan çalışanlar arasında ve gerekse de merkez kadrolar ile taşra arasında ücret adaleti sağlanarak eşit işe eşit ücret uygulansın, merkez-taşra, uzman olan-olmayan ayrımına son verilsin!
  • Maliye işkolunda, özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde giderek artan iş yoğunluğu nedeniyle, bugüne kadar iyileştirme mantığı ile ödenen fazla mesai ödemelerinin kaldırılması sonucu açığa çıkan gelir kaybı, seyyanen yapılacak bir artışla maaşlara dâhil edilsin ve kamuda zorunlu fazla mesai uygulamalarına son verilsin!
  • Son olarak kamuda olması gereken en düşük maaş konfederasyonumuz KESK tarafından hesaplanan yoksulluk sınırı olan 3.537 TL’ ye yükseltilsin!

x