Kartal’da bazı sokak isimleri iptal edildi

- Yorumlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Mayıs 2017 tarihli birleşiminde alınan kararla 4 sokağın ismi iptal edildi. Sokak isimlerinin iptali, Kartal Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yapıldı ve İBB Belediye Meclisi tarafından kabul edildi.

İsimleri iptal edilen sokaklar: Atalar Mahallesi “Öğreten Sokağı”, Karlıktepe Mahallesi “Yeşilköy Sokağı”, Esentepe Mahallesi “Çağrı Sokağı” ve Yakacık Yeni Mahallesi’nde bulunan “Bengü Çıkmazı Sokağı.”
Karar metni:

19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’nda Kartal İlçesi Atalar Mahallesi, “Öğreten Sokağı”, Karlıktepe Mahallesi “Yeşilköy Sokağı”, Esentepe Mahallesi “Çağrı Sokağı” ve 05.07.2007 onanlı 1/1000 Ölçekli Kentsel Yenileme Proje Alanı A Bölgesi Uygulama İmar Planı’nda Yakacık Yeni Mahallesi’nde bulunan “Bengü Çıkmazı Sokağı” isimli yolların imar yolu olmaması sebebiyle isimlerinin iptal edilmesi talep edilmektedir.
Yapılan inceleme neticesinde; Kartal İlçesi sınırları dahilinde Atalar Mahallesi “Öğreten Sokağı”, Karlıktepe Mahallesi “Yeşilköy Sokağı”, Esentepe Mahallesi “Çağrı Sokağı” ve Yakacık Yeni Mahallesi’nde bulunan “Bengü Çıkmazı Sokağı” isimli yolların yol vasfını kaybettikleri ve imar planlarında yol olarak bulunmadığından sokak isimlerinin iptal edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir Belediyesi’ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiş olup, bu konularla ilgili kararların Büyükşehir Belediye Meclisi’nden alınması gerekmektedir.
Makamınızca da uygun görülmesi halinde; ekli krokilerde işaretlenerek gösterilen, Kartal İlçesi sınırları dahilinde muhtelif mahallelerde bulunan 4 adet yolun iptal edilmesine ilişkin talebin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesine göre değerlendirilip karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesi hususu olurlarınıza arz olunur denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal İlçesi muhtelif mahallelerde yer alan 4 adet sokağın imar yolu olmaması sebebiyle isimlerinin iptal edilmesi talebi incelenmiş olup, Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonlarımızca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.”

Şeklinde hazırlanan Harita – Ulaşım ve Trafik Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Mayıs Ayı Toplantılarının 12 Mayıs 2017 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

x