A-101’e AKBİL satış onayı verilirken tekel bayilerine izin verilmemesi meclis gündeminde

- Yorumlar

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, AKBİL satış izni isteyen tekel bayilere satış izninin verilmemesini eleştirerek, hükümet eliyle haksız rekabetin teşvik edildiğini savundu. Tanal, “duraklara yakın yerlerdeki tekel bayilerine, İstanbul’da toplu taşıma araçları bileti olan AKBİL satış izni verilmeyerek tekel bayilerinin sonu getirilmeye çalışılıyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, İstanbul’da toplu taşıma araçlarında kullanılan AKBİL (Akıllı bilet) satış noktalarının son dönemde farklılık gösterdiğini vurgulayarak, A-101 marketler zincirine AKBİL satış izin verilirken, toplu taşıma araçlarının etrafındaki tekel bayilere bilet satış izni verilmediğine dikkat çekti.

İstanbul’da, otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve deniz taşımacılığının yapıldığı sahil noktalarına yakın yerlerde bulunan tekel bayilerin AKBİL satış izni alamadığını belirten Tanal, “Toplu taşıma araçlarına yakın olan tekel bayilere bilet satış izni verilmemektedir. Durağın yanındaki tekel bayileri, bilet satış izni alamamaktan yakınmaktadır. Yeni uygulamada, bilet satış noktasının toplu taşıma araçlarına yakınlığı değil, tekel bayi olup olmadığı kıstas alınmaktadır. Toplu taşıma araçlarına uzak olan A-101 marketler zincirine AKBİL satış izini verilirken, duraklara yakın noktalardaki tekel bayilere satış izninin neden verilmediğini anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Tanal konuşmasını şöyle sürdürdü:

İstanbul’da, toplu taşıma noktalarında bulunan tekel bayilere AKBİL satış izninin verilmemesi hem vatandaşı hem de tekel bayi sahiplerini mağdur ediyor. İstanbul şartlarında kira ödeyerek ayakta kalmaya çalışan küçük esnaf statüsündeki tekel bayileri isyan bayrağını çekmiş durumda. AKBİL satışı için müracaatta bulunan tekel bayileri, başvurularından sonuç alamıyor. AKBİL satış başvurusunun kabulünde veya reddinde hangi kriterlerin etkili olduğu ise bilinmiyor. Hükümet eliyle haksız rekabete zemin hazırlayan bu yanlıştan dönülmelidir.

Tanal’ın soru önergesi

“İstanbul’da toplu taşıma araçlarında kullanılan AKBİL dediğimiz İstanbul Kart (Akıllı bilet) satış noktalarının son dönemde farklılık göstermesi dikkat çeken bir konudur. Mevcut şartlarda otobüs, metro, metrobüs, tramvay noktaları ve deniz taşımacılığının yapıldığı sahil noktalarına yakın yerlerde bulunan tekel bayilere, bilet satış noktası özelliği verilirdi. Ancak son dönemde dikkati çeken durum ise toplu taşıma araçlarına yakın olan tekel bayilere bilet satış izni verilmemektedir. Yeni uygulamaya göre bilet satış noktası belirleme kriteri artık duraklara yakın konumlanması olarak değil, tekel bayi olup olmaması belirlemektedir. Toplu taşıma araçlarına uzak konumlanan A-101 marketler zincirinin AKBİL satışına izin verirken, toplu taşıma araçlarının etrafındaki tekel bayilere bilet satış izni verilmemesinin nedeni nedir? Bilet satışı alma kriterlerinin belirlenmesi, bilet satışı için kaç kişinin müracaat ettiği, kaçının kabul olup olmadığı, hangi kriterlerden dolayı kabul edildiği ve reddedildiği, girişimciler arasında eşitsizliğin ve kayırmacılığın tespiti, devlet eliyle haksız rekabetin oluşturulmasının nedeni, otobüs duraklarının hemen yanındaki tekel bayilere neden satış izni verilmediği, duraklara uzak noktalardaki A-101 marketlerine neden satış izninin verildiği konularının araştırılması için Anayasamızın 98’nci ve TBMM İçtüzüğünün 104’üncü ve 105’nci maddeleri gereğince meclis araştırma komisyonu açılmasını saygılarımla arz ederim.

İstanbul’da toplu taşıma araçlarında kullanılan AKBİL dediğimiz İstanbul Kart (Akıllı bilet) satış noktalarının son dönemde farklılık göstermesi dikkat çeken bir konudur. Mevcut şartlarda otobüs, metro, metrobüs, tramvay noktaları ve deniz taşımacılığının yapıldığı sahil noktalarına yakın yerlerde bulunan tekel bayilere bilet satış noktası özelliği verilirdi. Toplu taşıma duraklarına yakın tekel bayiler, büfeler satış izni alabilirdi.

Ancak son dönemde dikkati çeken durum ise toplu taşıma araçlarına yakın olan tekel bayilere bilet satış izni verilmemektedir. Durağın yanındaki tekel bayileri, bilet satış izni alamamaktan yakınmaktadır. Yeni uygulamaya göre bilet satış noktası belirleme kriteri artık toplu taşıma araçlarına yakın konumlanması olarak değil, tekel bayi olup olmaması belirlemektedir. Toplu taşıma araçlarına uzak konumlanan A-101 marketler zincirinin AKBİL satışına izin verirken neden durağın yakınındaki tekel bayilere satış izni verilmediği de ayrıca merak konusudur.

Burada tekel bayilerinin yavaş yavaş azaltılarak bitirilmesi mi amaçlanmaktadır? Girişimciler arasındaki bu eşitsizliğin sebebi nedir? Geçmişte AKBİL satış izni alan tekel bayileri satışına devam ederken yeni müracaatta bulunan tekel bayilerine satış izni neden verilmiyor? Bu eşitsizliğin nedeni nedir?

A-101 marketlerine bilet satış izni verilirken toplu taşıma araçlarının etrafındaki tekel bayilere bilet satış izni verilmemesinin araştırılması, yeni uygulamanın nedeni, bilet satış noktası alma kriterlerinin belirlenmesi, bilet satışı için kaç kişinin müracaat ettiği, kaçının kabul olup olmadığı, hangi kriterlerden dolayı kabul edildiği ve reddedildiği, girişimciler arasında eşitsizliğin tespiti, otobüs duraklarının hemen yanındaki tekel bayilere neden satış izni verilmediği, duraklara uzak noktalardaki A-101 marketlerine neden satış izninin verildiği sorularının cevaplanması için Meclis araştırması komisyonu kurulması amaçlanmıştır.”

x