İYİ Parti’den teşkilatlara ittifak genelgesi

İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, 81 il başkanlığına genelge göndererek CHP ile yapılan işbirliğine titizlikle uyulmasını istedi.

İYİ Partili Koray Aydın imzasıyla gönderilen genelgede, İYİ Parti ile CHP arasında yerel seçimlere işbirliği içinde katılma kararının alındığı bildirildi.

Yerel seçimlerde 23’ü büyükşehir olmak üzere toplam 50 ilde işbirliğine gidildiğini belirten Aydın, “Buna göre işbirliği 10 büyükşehirde İYİ Parti, 13 büyükşehirde ise CHP çatısı altında gerçekleştirilecektir. Her iki parti arasında yapılan protokole göre 23 büyükşehirde bulunan 415 ilçe belediyesinin 114’ünde İYİ Parti ve 209’unda CHP adaylarının desteklenmesi karara bağlanmış; 92 ilçede ise her iki partinin de ayrı ayrı seçimlere girmesi benimsenmiştir” dedi.

Aydın, dün gönderdiği genelgede büyükşehir olmayan 51 ilin 27’sinde gerçekleştirilen işbirliği ile ilgili detayları da ilk kez kamuoyu ile paylaştı. 27 ilin ilçeleri ve beldelerinde de işbirliği yapılacağına dikkat çeken Aydın, şunları ifade etti:

“İşbirliği yapılan 27 ilden 11 il belediyesinde İYİ Parti’nin desteklenmesi kararlaştırılırken, 16 il belediyesinde ise CHP’nin desteklenmesi uygun görülmüştür. 27 ilde, merkez belediyelerin yanı sıra ilçe ve belde belediyelerinde de işbirliğine gidilmiştir. Her iki partinin il başkanlıklarına verilen yetki çerçevesinde sürdürülen görüşmelerde şimdiye kadar karara bağlanan 181 ilçe belediyesinin 79’unda İYİ Parti’nin, 78’inde CHP’nin desteklenmesi, 24 ilçede ise her iki partinin de ayrı ayrı seçimlere girmesi benimsenmiştir. İlçelerin yanı sıra 13 beldenin 8’inde İYİ Parti’nin desteklenmesi benimsenirken, 5 beldede CHP’nin desteklenmesi kararlaştırılmıştır.”

‘İŞBİRLİĞİ RUHUNUN KORUNMASI İÇİN SEFERBER OLUNACAK’

İYİ Parti ve CHP işbirliğinin kapsamında olmayan 31 ilde de işbirliği ruhuna uygun olarak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, genelgede “Toplam 50 il, 596 ilçe ve çok sayıda beldeyi kapsayan İYİ Parti, CHP işbirliği, partilere emanet olarak verilen her oyun milli iradenin bir parçası olduğunun bilinciyle korunmasını esas alan, ülke ve millet menfaatlerini öne alan ve birlikte kazanmayı hedefleyen bir düşüncenin ürünüdür. Her iki parti arasında 50 ilde yapılan işbirliği, geriye kalan 31 ili şeklen kapsamasa bile bu illerimizde de işbirliği ruhu içinde hareket edilecek; sonuç olarak 81 ilde milletimizin azami desteğini almak için seferber olunacaktır” dedi.

AK Parti ve MHP’nin kullandığı ‘illet’ ve ‘zillet’ söylemlerine de tepki gösteren Koray Aydın, partinin tüzük, yönetmelik ve genelgeleri ile yetkili kurullarının aldığı kararlara uyulması için gerekli titizliğin gösterilmesini istedi.