Dünyaca ünlü filozoflar Kartal’da ‘Aşk’ı konuştu

Kartal Belediyesi ve MonoKL (Mono Kurgusuz Labirent) Yayınları işbirliği ile düzenlenen ‘Filozoflarla İstanbul’da: Aşkın Metafiziği’ konulu Uluslararası Felsefe Konferansı Kartal’da başladı. Dünyaca ünlü filozoflar Kartal’da “Aşk”ı konuştu.

Kartal Belediyesi’nin ve Başkan Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğünde, MonoKL (Mono Kurgusuz Labirent) Yayınları tarafından “Aşkın Metafiziği” konulu konferans, Kartal Belediyesi Dragos Arkeolojik Kazı Alanı’nda düzenlendi.

Konferansın ilk bölümüne konuşmacı olarak; Fransız radikal solunun en önemli düşünürlerinden birisi kabul edilen Alain Badiou, edebiyat ve şiir alanındaki felsefi çalışmalarıyla tanınan Judith Balso, MonoKL Dergisi’nin ve MonoKL Yayınları’nın Genel Yayın Yönetmeni Volkan Çelebi ve Ahmet Soysal konuşmacı ve moderatör olarak yer aldı.

“Aşkın Metafiziği” konferansında; aşkın felsefedeki yeri, aşk ve şiir ilişkisi, aşk olayı, aşkın hakikati, aşk düşüncesinin Batı’dan Doğu’ya düşünsel izdüşümleri, kültürel aşk tasavvurları sorgulanıp etkinlik süresince simültane tercüme de yapıldı.

“Kazı alanı Arkeopark olsun istiyoruz”

Konferansta konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Buranın bir kazı alanı oluşu, hemen arkasında kilisenin oluşu hemen arkasında hamamın oluşu buranın bir ticaret alanı olmadığı konusunda bize yol gösteriyor. Herhalde aranmakta olan bir sarayı burada bulacağız. Her 2 yılda bir düzenlediğimiz taş ve heykel sempozyumunun eserlerini de burada sergiliyoruz. İstiyoruz ki; burası Arkeopark olsun. Aynı zamanda insanların, düşünürlerin, sanatçıların, İstanbulluların oturup rahatlıkla fikir üreteceği bir merkez olsun. Kartal, değişim ve dönüşüm içerisinde. Tabii bu dönüşümü sadece bina dönüşümü olarak düşünmemek lazım.” dedi.

Kartal Belediyesi olarak sosyal etkileme, değerlendirme çalışması yaptıklarının altını çizen Başkan Altınok Öz, “Bu felsefe toplantısı bir arayışın peşinde olan bir inançla birlikte burada buluşuyor. Onun için bu çalışmaların hepimize, hem ufuk dünyamıza katkıda bulunacağına ben inanıyorum, hem de yol göstereceğine inanıyorum.” diye konuştu.

“Aşk özgürlüğü beraberinde getirir”

Başkan Op. Dr. Altınok Öz’ün konuşmasının ardından dünyaca ünlü Fransız düşünür Alain Badiou, aşkın getirdiği özgürlükleri anlattı. Aşkın hayatın birçok alanında çözümler ürettiğine de işaret eden Fransız düşünür Badiou şöyle konuştu: “Aşk özgürlüğü beraberinde getirir. Aşk hatta birçok alternatifi beraberinde getirir. Aşk bir insanın kendi içinde yaşadığı devrimdir. Aşkın ortaklaşa bir zevk olduğuna, neredeyse herkes için yaşama yoğunluk ve anlam kazandıran bir şey olduğuna inanıyorum. Bence aşk bütünüyle risksiz bir düzende yaşamın zenginliği olmaktan çıkar. “Sıfır ölüm”lü savaş, “sıfır riskli” aşk; rastlantıya, beklenmedik olana yer yok, işte bence bu genel bir propaganda aracılığıyla aşkı tehdit eden, güvenlik tehdidi olarak adlandıracağım ilk öğe. Kaldı ki; görücü usulünden de çok farklı değil. Tamam, zorba anne- babalar tarafından aile adına yapılmıyor, ama bu kez her türlü rastlantının, beklenmedik olayın, dolayısıyla temel risksizlik düşüncesi adına tüm varoluş şiirinin önünü kesen, önceden bir düzenleme aracılığıyla kişisel güvenlik gözetiliyor. Aşkta, rastlantının saf tekilliğinden evrensel bir değer taşıyan bir öğeye geçme olasılığı var. Aşk bir karşı-deneydir. Sadece sağlıklı olarak yarar sağlayacak bir değiş-tokuş olarak düşünülmezse ya da kâr getiren bir yatırım gibi önceden uzun uzadıya hesaplanmazsa, aşk gerçek anlamda rastlantıya duyulan güven halini alır. Farkı oluşturan şeyin temel deneyimine ve özünde, dünyanın farktan hareketle sınanabileceği düşüncesine yaklaştırır bizi. Aşk her zaman dünyanın doğuşuna tanık olma olasılığıdır. Kaldı ki; bir çocuğun doğuşu da, aşkla gerçekleştiyse, bu olasılığın örneklerinden birdir. ” dedi.

“Aşk ile yapılan işler herkesi yaşam sevgisine bağlar”

Konferansın ikinci konuşmacısı olan edebiyat ve şiir alanındaki felsefi çalışmalarıyla tanınan Judith Balso ise aşkla yapılan işlerin herkesi yaşama bağladığına değindi. Balso, aşkta fikir yoksa aşkla ilgili hiçbir şeyin paylaşılamayacağını ifadede ederek şöyle konuştu: “Aşk ile yapılan işler herkesi yaşam sevgisine bağlar. Aşkın içinde fikir yoksa aşkla ilgili hiçbir şey paylaşılamaz. Günümüzde sevmek etrafta dolaşan bir kelimeye dönüştü. Aşkı hür ve özgür bırakmak gerekir. Çünkü aşk kendi düşüncesini bulabilsin. Aşk içinde arzuyu barındırır. Aşk ve arzunun kökeninde acı vardır. Aşk acıyı ortaya çıkarır. Aşk yeni olasılıklarla sonsuzluğu ortaya çıkarır. Aşk samimiyeti ortaya çıkartarak vücut bulur.” diye konuştu.

Konferansın ilerleyen dakikalarında Alain Badiou, Judith Balso, Volkan Çelebi ve Ahmet Soysal, tarafından ‘aşkın hakikati’ üzerine açık oturum yapıldı. Açık oturumda Kartal Belediyesi Arkeolojik Kazı Alanı’nı dolduran felsefe severler soru cevap bölümüyle ‘aşkın hakikati’ üzerine fikir alış verişinde bulundular. Konferansın sonunda ise ünlü düşünür Alain Badiou kaleme aldığı kitapları imzaladı.

image

image

image

image

Bu habere ekleyebileceğiniz bir görüşünüz var mı? İsterseniz, yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumları Göster
x
Yorumlar