Kartal Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası protokolü imzalandı

- Yorumlar

KARTAL BELEDİYESİ MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İLE ASANSÖRLERİN YILLIK PERİYODİK KONTROL PROTOKOLÜNÜ İMZALADI

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Makine Mühendisleri Odası ile asansörlerin yıllık kontrollerinin yaptırılması protokolünü imzaladı.

Kartal Belediyesi sınırları içerisinde asansörlerin yıllık kontrollerinin yaptırılması işi, Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda Makine Mühendisleri Odası ile yapılan protokolle imzalandı. TÜRKAK’dan akredite olarak, A tipi muayene kuruluşu olma şartlarını kazanmış meslek odası olan Makine Mühendisleri Odası ile yapılan protokol törenine Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Arslan, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Müdürü Hasan Özger ve beraberindeki heyet ile Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Makine Elektrik Şefi Muharrem Yaylacı, Makine Mühendisi Ali İnan Ülgen, Ercan Davulcu, Çağlar Doğuş Buz, Elektrik Mühendisi Utku Sağlık katıldı. İmza töreninden önce Kartal Belediyesi ve MMO heyeti çelişkiye düşülebilecek konularda ortak çalışılması ve bilgi alışverişinde bulunulması kararına vardı.

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Arslan, yaptığı konuşmada, “Asansörler, günlük hayatımızda kullandığımız, kullanıcıların can emniyetini bir makinenin hâkimiyetine bıraktığı, tasarımından imalatına, bakımından, periyodik kontrolüne kadar her aşaması kontrol altında tutulması gereken düşey taşıma araçlarıdır. Bu aşamalar, sağlıklı işlendiğinde asansör arızalarıyla karşılaşma riski en aza inecek, kullanıcılar konfor ve kolaylık sağlayan bir taşıma sistemine sahip olacaktır. Asansörlerle ilgili standart ve yönetmeliklerin amacı, insanların veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alınmasından sonra; çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir. Odamız meslek alanımıza giren bu konuda kamusal denetim boyutunda asansörlerin kontrollerini uzun yıllardır gerçekleştirmiş, eğitim ve ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik birçok çalışmanın içerisinde bulunmuştur. Geçmiş 3 yıl içerisinde MMO ve Kartal Belediyesi’nin sürdürmüş olduğu ortak kamu denetimi ve mesleki denetimi önceliğe koyan belediye anlayışını Makine Mühendisleri Yönetim Kurulu Başkanı olarak takdirle karşılıyoruz. Bu, mesleki denetimin kamu kurumu niteliğinde olan meslek odaları ile yapılmasını öne çıkarmıştır. Bu anlayışa sahip olan belediyelerimizin her türlü sorunlarında yanında olacağız. Kamu denetimi anlamında bağımsız ve tarafsız bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her şey insan için, her şey ülkemizin kaynakları için. Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Altınok Öz’ün bu protokolü bizimle devam ettirme kararlılığı için de kendisine teşekkür ediyorum. Makine mühendisleri olarak, her türlü hizmetle Kartal Belediyesi’nin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Kartal Belediye Başkanı Sayın Op. Dr Altınok Öz, ‘Yerinde ve Deprem Dönüşüm’ gibi önce insan odaklı birçok projeye imza atıyor. Kendisi, Sosyal Demokrat anlayışı uygulayan örnek bir belediye başkanıdır.” dedi.

“Yaptığımız çalışmalarda ‘halk için halkla beraber’ anlayışını benimsiyoruz”

MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Arslan’ın ardından konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Siyasetin çeşitli uygulama şekilleri vardır. Sayın Arslan’ın söylediği gibi insanı öne çıkaran bir uygulama olduğu takdirde sivil toplum örgütlerinin yan yana gelmesinde ve iş birliği yapmasında büyük bir fayda vardır. Biz de görevimizi güzel bir şekilde yaparak Makine Mühendisleri Odası ile iş birliği yapmaktan mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz. Tarafsızlık anlayışı içerisinde kendi ideolojilerini başkalarına empoze etmeye çalışmayan ve insan odaklı her eylemlerinde Kartal Belediyesi’ni yanlarında bulacaklardır. Bir kentin gelişimi ile ilgili aynı açıdan bakabilmeyi başarmalıyız. Sosyal belediyecilik adına yaptığımız çalışmalarda ‘halk için halkla beraber’ anlayışını benimsiyoruz. Bu anlamda Makine Mühendisleri Odası’nın hakkını vermek lazım. Bu doğru anlayışları ile birlikte hareket etme duygusu güçlenecektir. Sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi, geleceğimizin doğru inşası için de önemlidir. Kartal Belediyesi’nin sivil toplum örgütlerinin yanlarında olduğunun bir göstergesi olarak bu sözleşmeyi sizlerle yeniden imzalıyoruz. İki kuruma da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın ise Asansör Yıllık Kontrol Mevzuatı hakkında verdiği bilgide: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışması için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2011 yılında bu yönetmelikte değişiklikler yapılarak, ‘Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ olarak yenilenmiş ve 5 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Son olarak içinde bulunduğumuz 2015 yılı yönetmeliğindeki değişikliklerle birlikte ‘Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ adı altında 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak son şekli ile yürürlüğe girmiştir. Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince, asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalıştığını tespit etmek için belediye sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin anılan yönetmeliğin 17. maddesinde belirtilen Asansör Yıllık Kontrollerinin TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre asansör yıllık kontrolleri konusundaTÜRKAK’tan (Türk Akreditasyon Kurumu) akredite olarak A tipi muayene kuruluşlarına yaptırılması şartı getirilmiştir. Bu kapsamda, Kartal Belediyesi sınırları içerisinde asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini A tipi muayene kuruluşu olan TMMOB Makine Mühendisleri Odası ile 2012 yılında protokol imzalamış olup, hali hazırda 2015 yılı sonuna kadar devam etmektedir.01 Ocak 2016 ve 01 Ocak 2018 tarihleri arasında; Kartal Belediyesi sınırları içerisinde asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yaptırtması TMMOB Makine Mühendisleri Odası ile Protokol yapılarak gerçekleştirilmiş oldu. Kartal Belediyesi olarak İlçe sınırları İçerisindeki 2001 – 2015 yıllarını arasında, yapı ruhsatları incelenmiş olup; hali hazırda 4729 adet asansörlü yapı olduğu tespit edilmiş. 2015 yılında 738 adet asansörlü yapıya ruhsat veriliştir.” dedi.

İmza töreninin ardından Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Arslan ve beraberindeki heyete Başkanlık Makamı Proje Odasını gezdirerek projeler hakkında bilgi verdi.

x