Taşerona, kadro için başvuru süresi bitti: Bundan sonra ne olacak?

Taşeron işçilerin merkezi idarelerde kadroya, yerel idarelerde şirketlere geçirilmesi için tanınan başvuru süresi sona erdi. Bundan sonra ne olacak?

Taşeron işçilerin kadroya geçişi için tanınan başvuru süresi sona erdi. Bundan sonra, yapılan başvurular, her bir idare bünyesinde kurulacak tespit komisyonlarına iletilecek. Tespit komisyonları ön inceleme ve esas inceleme yapacak. Ön incelemede başvuru formunun tam ve eksiksiz şekilde doldurulup doldurulmadığına, yapılan beyanların aranan şartlara uygun olup olmadığına ve usule ilişkin şekil şartlarına uyulup uyulmadığına bakılacak. Esas incelemede ise işçinin istihdam edildiği sözleşmenin (ihalenin) personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığına ve işçinin 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışıp çalışmadığına bakılacak.

Tespit komisyonları, şartları taşıyan ve taşımayan işçilerin listesini yapacak. İdarelerce ilan edilecek olan bu listeye göre şartları taşımadığı tespit edilen işçiler, itiraz edebilecek. İtirazlar, merkezi idarelerde tespit komisyonlarına, yerel idarelerde ise oluşturulacak ayrı bir tespit itiraz komisyonuna yapılacak. İtirazlar da karara bağlandıktan sonra sınava girmeye hak kazananların listesi yayımlanacak. Sınav yapılan iş ve eğitim durumuna göre beş farklı şekilde yapılabilecek: Yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı, yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı.

Yazılı sınavdan başarılı olmak için en az 50 puan almak gerekiyor. Ancak sözlü ve uygulamalı sınavlarda, sınav kurulları işçiyi “başarılı” ya da “başarısız” sayacak. Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından ilgili kurumun resmi internet sayfasında ilan edilecek. Sınav sonuçlarına itiraz, merkezi idarelerde sınav kurullarına, yerel idarelerde ise ayrıca kurulacak sınav itiraz komisyonlarına yapılacak. İtirazlar görüşülerek kesin karara bağlanacak.

Kadroya/şirkete girmeye hak kazananlar, açtıkları dava veya devam eden icra takipleri varsa bunlardan feragat edecek. Ayrıca hak kazanan tüm işçiler, geçmişe dönük hak ve alacak talep etmeyeceğine ilişkin sulh sözleşmesi imzalayacak. Ardından işçiler, merkezi idarelerde işçi kadrosuna geçirilirken, yerel idarelerde şirketlere işçi statüsünde topluca geçirilecek. Bu süreç, 2 Nisan 2018 tarihine kadar tamamlanacak. Ancak sınav ve geçiş için ortak tarih olmayacak. Süreci tamamlayan kuruluşlar, geçişleri yapacak.