Kınalıada’da Arevakal ayini yapıldı

- Yorumlar

İstanbul Adalar’da Ermeniler Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde Arevakal ayini düzenledi.

Ayine Kınalıada’da yaşayan Ermenilerin yanı sıra İstanbul’un çeşitli bölgelerinden çok sayıda yurttaş katıldı. Ayine Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de katıldı.

Arevakal ayini nedir?

Eski manastırlarda dokuz tören vardı. Bunlar her gün yedi kere yapılırdı. Manastır rahipleri yedi kere kiliseye girip dua ederlerdi. O dualardan birinin adı Arevakal, yani öğle duasıydı; yemekten önce okunurdu. Bu manastırda yetişenler daha sonra episkopos, dinî önder veya patrik olunca, dua biçimlerini tüm kilise törenlerine yaydılar ve yerleşik töre o yedi Jamerkutyun oldu. Kiliselerde sabah ve ikindi dualarının her gün yapılması gerekir. Öğle duası hemen hemen hiç yapılmıyor. O zaman kilise büyükleri bu öğle duasını Büyük Oruç’ta uygulamaya karar vermişler. O törendeki ilahiler çok güzel olduğu için, halk tarafından hemen benimsenmiş.

x