Aziz Babuşçu: “Gazeteciler Ağır Bedeller Ödüyor”

- Yorumlar

AK Parti İstanbul il Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yayınlanan bir mesaj ile kutladı. İl Başkanı Aziz Babuşçu, ağır şartlar altında çalışıp ağır bedeller ödeyen gazetecilerin, daha özgür ortamda görev yapmalarının sağlanması ve özlük haklarındaki aksaklıkların düzeltilmesinin çağdaş demokrasinin gereği olduğunu belirtti.

İnsanların haber alma özgürlüğünü yerine getiren ve bu konuda insanların kanaatlerinin oluşmasına katkı sağlayan gazetecilere hak ettikleri özgürlüğün sağlanması gerektiğini ifade eden Babuşçu, bunun demokrasi düzeninin gereği olduğunu hatırlattı.

“Bu çerçevede demokrasimizin her türlü vesayetten arınarak standartlarının yükseltilmesi, daha sivil, daha çağdaş bir devlet yapılanmasının tesisi yönünde basınımızın sorumluluk üstlenmesi son derece önemlidir. Kaldı ki, medyanın özgürlüklerin daraltılmasına dönük yasakçı bir anlayışta değil, özgürlüklerden yana ve özgürlüklerin genişletilmesini savunur bir yaklaşım içinde olması, esasen çağdaş dünyada basının en önemli yayıncılık ilkeleri arasında yer almaktadır.”

“Özellikle dünyanın değişik kriz bölgelerinde ve çatışma ortamlarında görev yapan birçok gazetecinin zaman zaman ağır bedeller ödemekle karşı karşıya kalması son derece üzücüdür.

“Basın çalışanlarının başta özlük haklarının iyileştirilmesi ve editoryal bağımsızlığının hem kurumsal hem de yasal çerçevede, bütün boyutlarıyla sağlanması olmak üzere, her konuda rahat, özgür, bağımsız ve güvence altında görev yapması, hepimizin ortak dileği ve sorumluluğudur.”

x